top of page

 

INSTRUCTEURS CERTIFIÉS/INSTRUCTORS

LUCIEN CRELIER : GRADÉ 2 (G2)

ALAIN ELKAIM : GRADÉ 2 ( G2)

GRABOVSKY ARTHUR : GRADÉ 2 (G2)

COURAUD GUILLAUME : GRADÉ 2 (G2)

DUMAY DAVID : GRADÉ 2 (G2)

JEAN-PHILIPPE RAYMOND : GRADÉ 2 (G2)

JEAN-FRANÇOIS BABIN : GRADÉ 1 ( G1)

VICTOR GANDASEGUI : GRADÉ 1 ( G1)

CHRISTIAN BARRIER  : GRADÉ 1 ( G1)

BENOIT LADOUCEUR : GRADÉ 1 (G1)

YORICK JANSEN : GRADÉ 1 (G1)

ROMAIN BRIÈRE : GRADÉ 1 (G1)

MÉLANIE LADNER : GRADÉ 1 (G1)

GABRIEL LESPÉRANCE : GRADÉ 1 ( G1)

PAUL AMSELLEM : GRADÉ 1 (G1)

CERTIFIÉS EN 2024

 

SIMON BONAVENTURE : GRADÉ 1 (G1)

FRANZ FONTAINE : GRADÉ 1 (G1)

MICHAEL PALUMBO : GRADÉ 1 (G1)

REZA BAREZPOUR : GRADÉ 1 (G1)

HARRY STERGIOPOULOS : GRADÉ 1 (G1)

DAVID MUTOMBO : GRADÉ 1 ( G1)

bottom of page